biography เป็นหนังแนวอัตชีวประวัติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลจริง เรื่องราวของบุคคล ที่โลกจดจำ ที่เล่าเรื่องชีวิตของบุคคล มักมีโครงสร้างที่ค่อนข้างตายตัว คือเล่าตั้งแต่เกิดจนตายโดยเน้นช่วงสำคัญในชีวิตคนแต่ละประเภทแตกต่างกัน อาจเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือเล่าเรื่องนักกีฬา หนังอาจถ่ายทอดความกดดันในเกมแข่งขัน หรือหากเป็นนักรบ หนังก็อาจเล่าถึงช่วงเวลาที่ถือเป็นความพ่ายแพ้ที่สุดในชีวิต ติดตามชมเว็บลุงดอน dorn34.com


Biography

Top